maandag 11 oktober 2010

I have a new blog...........Ik heb een nieuw blog

Hello dear people, today I have made a new blog. Still can't enter on a easy way my own blog and some people may have the same problem. Seeing new reactions on the last messages I understand that most of the problems are gone but I will still use this new blog. The old one will still resist so you can look for the examples if you want.

Hallo lieve mensen, vandaag heb ik een nieuw blog gemaakt. Ik kan nog steeds niet via de normale weg op mijn blog komen en sommigen van jullie hebben misschien ook dat probleem nog steeds. Gezien de nieuwe reacties op de laatste berichten begrijp ik dat de meeste problemen voorbij zijn maar ik ga toch dit nieuwe blog gebruiken. Het oude blog blijft voorlopig bestaan en kun je nog bekijken voor de voorbeelden als je dat wilt.

Hope to see you there again! greetz

Hoop je daar weer te begroeten, groetjes

zaterdag 9 oktober 2010

My blog did disappear....problems? Hope they are solved now....... Mijn blog verdwenen..........problemen met mijn blog, hoop dat ie nu weer werkt?

Hello dear crafters, hope my blog is working correct now? Via the Elusive blog I could reach my blog, but it's not the easiest way so I hope all is doing well now..............computers are great but when problems appear then...........pffffff, grrrrrr, aaargh. Is it a coincidence; I was really of earth for a couple of days and so is my blog, well dear blog I am back.......now you

Hallo lieve hobbyisten, ik hoop dat mijn blog het weer doet? Via het Elusive blog kun je wel mijn blog bereiken maar het is niet de gemakkelijkste weg. Dus hoop ik dat alles het weer doet..........computers zijn geweldig maar als er problemen komen dan ........pffffff, grrrrr, aargh. Is het toeval, ik was echt een paar dagen van de wereld en mijn blog dus ook, wel mijn lieve blogje ik ben terug ..........en nu jij nog

Till soon, greetz Miranda

donderdag 7 oktober 2010

3rd card for the Crealies blog hop and candy......3e kaart voor de Crealies bloghop en candy....

This is my 3rd card for this bloghop and introduction of the new borders from Crealies. I used border nr. 17 and flower 13. Also used the creative shapes nr.9 en 11 or the leaves.The stamps are from IO and for sale at the Posthumusshop in Amsterdam.

Dit is mijn 3e kaart voor de bloghop en introduktie van de nieuwe borders van Crealies. Ik heb hier border nr. 17 en flowers nr. 13 gebruikt. Voor de blaadjes en hartjes heb ik creative shapes nr. 9 en 11 gebruikt. De stempels zijn van IO en te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.Enjoy and see you, greetz Miranda

woensdag 6 oktober 2010

my card for the bloghop and candy from Crealies......mijn kaart voor de bloghop en candy van Crealies......

Hello again, this is my 2nd card for the Crealies bloghop and candy. This time I used the border nr.10 and flower nr. 13. Have a nice hop.....
Maybe you are the lucky one at the end of this week........

Hallo daar weer, dit is mijn 2e kaart voor de Crealies bloghop en candy. Deze keer heb ik de border nr. 10 en de bloem nr. 13 gebruikt. Een leuke hop gewenst........
Misschien ben jij de gelukkige eind deze week..........

greetz, Miranda

dinsdag 5 oktober 2010

my 1st card for the blog hop and candy from Crealies.....mijn 1e kaart voor de bloghop en candy voor Crealies

Hello everybody, great joining to this bloghop and to have a chance to win one of the beautiful new borders from Crealies!
This is my 1st card. I used the border nr.9 and flower nr. 14.

Hallo allemaal, leuk dat jullie meedoen met deze bloghop en daarbij de kans hebben om een van de mooie nieuwe borders van Crealies te winnen! Dit is mijn 1e kaartje. Ik heb border nr. 9 en flower nr. 14 gebruikt.

Have a nice hop, greetz Miranda


vrijdag 1 oktober 2010

blogcandy and bloghop "Mooi randje, het lijkt wel een Crealies-kantje!


Blogcandy & Bloghop "Mooi randje, het lijkt wel een Crealies-kantje"

Deze keer een blogcandy voor de nieuwe Creative Borders stansen:

Hoe kan je één van deze stansen winnen?


Alle Designteamleden plaatsen 5 oktober een creatie gemaakt met de Creative Borders op hun blog.
Meld je aan als volger van de diverse blogs, als je dat nog niet bent.
Zet een linkje op je blog, als je die hebt natuurlijk.
Laat een reactie achter bij de creatie van 5 oktober van één lid of meerdere designteamleden.
Op 12 oktober verloot elk Designteamlid een Creative Borders stans onder de mensen, die een reactie hebben achterlaten bij de creatie van 5 oktober.
Op 13 oktober worden op www.crealies.blogspot.com de winnaars bekend gemaakt.


Creatieve groeten,Miranda

Another fall card........nog een herfstkaartje


Good morning everybody who is visiting, today it's beautiful weather, the sun is shining and the smell and colours of fall are there.......take some time to enjoy those little wonders of nature! This is a little simple card,a circle......sponging technique and use of IO stamps with a text of Hero.


Goedemorgen allemaal, vandaag is het prachtig weer, de zon schijnt en de geur en kleuren van de herfst zijn er.........neem soms even een momentje om te genieten van de kleine wonderen der natuur! Dit is een klein simpel kaartje, een cirkel....sponstechniek en gebruik van IO stempels met een Hero tekst.


Here is another card which I stamped on black paper with white Stazon, coloured with Derwent. It results in a lovely finish! This is really a nice technique! Stamps are all of IO!

Hier een andere kaart waarvan ik de bloemen gestempeld heb op zwart papier met witte Stazon en gekleurd met de Derwent potloden. Het geeft een prachtig resultaat. En het is een heerlijke techniek om te doen, lekker kleuren.....De stempels zijn allemaal van IO!That was it for today, enjoy Fall, greetz,

donderdag 30 september 2010

Open dag Crealies..........

Open dag bij Crealies

Op 14 oktober houdt Crealies open dag van 10.00 tot 16.00

Het adres is : Anna Boelensgaarde 23 ,3824 BR Amersfoort de route beschrijving staat op de web site van Crealies. Deze vindt je in de zijkant bij mijn favouriete websites.

Martine Bosman geeft op de opendag een workshop Easelcard op doosje.In de workshop wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Creative Borders.Het blog van Martine vindt je ook in de zijkant bij DT leden Crealies.

De rest over de open dag en de workshop kun je vinden op het blog van Crealies en ook deze staat bij DT leden Crealies.(Annelies)

Groetjes Miranda

woensdag 29 september 2010

And Fall again..........en weer een herfstkaart


I did stay in the mood for making Fall projects. Will be for a while I think,
really want to enjoy my favourite season! This time a card with the circle sponging technique en masking. I used a cover a card background from IO and my old Hero arts maple leaf. It's a big one on wood. Now they have a smaller cling version of it.
Oh, and the smal text is from Hero also. It suits every card and I use it a lot.Ik blijf nog steeds in de stemming voor herfstkaarten. Deze keer een kaart met de cirkel spons techniek en maskeren. Ik heb de grote cover-a-card achtergrond gebruikt van IO en mijn oude Hero arts blad.Dit is een grote op hout. Nu hebben ze een iets kleinere versie op cling.Oh en de kleine tekst is ook van Hero.Het past bij elke kaart en ik gebruik het veel.


2nd card- First I masked a circle and I sponged the whole card with different fall colours, than I stamped the scratch Cover a Card background from IO and the script cover a card. I add the beautiful IO swirl in two corners and removed the mask from the circle. Than I used a smaller mask and sponged the circle leaving a little white edge, Removed the mask and stamped the cling Hero leaf with black. Added a ribbon and at that ribbon I put a wooden flower witch I stamped and glossed. At last a little bead for the finishing touch.

2e kaart- Ten eerste maskeerde ik een cirkel en sponsde de hele kaart met diverse herfstkleuren. Daarna stempelde ik de scratch en script cover-a-card achtergrond van IO( die echt fantastisch zijn)In twee hoeken nog de IO swirl en daarna verwijderde ik het masker. Ik gebruikte daarna een kleiner masker en sponsde de cirkel terwijl ik een smalle rand wit hield. Masker weer verwijderd en het Hero cling blad met zwart gestempeld. Een lintje er omheen en een houten embellishment wat ik gestempeld en geglost had erop. Tot slot nog een kleine kraal voor de finishing touch!Soon I will be giving a few workshops at the Posthumusshop in Amsterdam with the sponging technique and ofcourse we will making a classical Christmascard! With the embossing technique and colouring with Copcis or Tombo's(aquareltechnique) Soon more information!

Binnenkort zal ik bij Posthumus in Amsterdam een paar workshops geven met de sponstechniek en natuurlijk zullen we ook een klassieke kerstkaart maken met de embossingtechniek en inkleuren met de Copics of Tombo's( aquareltechniek) Binnenkort meer informatie!

Well, till next visit greetz
tot het volgende bezoek,

maandag 27 september 2010

Love those colours of Fall............hou van die herfstkleuren

Hello there, it's been a while since my last blogmessage but I have been very busy with deadlines........cards for the upcoming Art Specially and for Posthumus, still has a deadline for this week.......so a quick message now. It has become FALL and I really love that season! Those fab colours make we want to create......
Here is one of the creations for the Posthumus shop. Sponging technique with masking. I used silhouette stamps from IO and a gorgeous swirl and a leaf from Hero. The flowers are the Creative Flowers dies from Crealies(website in sidebar) and I stamped them with a flower from IO. Love that effect.Hallo allemaal, alweer een tijdje geleden sinds mijn laatste berichtje maar heb het erg druk gehad met deadlines.........kaarten voor de komende Art-Specially en voor Posthumus, nog steeds een deadline voor deze week.....dus even een kort berichtje. Het is HERFST en ik hou zo van dat seizoen! De prachtige kleuren inspireren me en ik wil van alles maken.....Hier is een van de creaties voor Posthumus. Spons techniek en maskeren. Ik heb de silhouette stempels en swirl van IO gebruikt en een blad van Hero arts. Dit blad is nog de grote versie op hout, inmiddels is er een cling en die is wat kleiner.De bloemen zijn een Creative Flower stans van Crealies(website in zijkant) en heb ik bestempeld met een bloem van IO. Dat effect is heel leuk.

Creative greetings,

vrijdag 17 september 2010

left-overs from Halloween cards..........met restjes van de Halloween kaartenHello there, here is a card with the left-overs of my Halloween cards. This stamp is from the 'fancy Mandela' set. I used some perfect pearls for the ivy's. Embossed with silver and coloured it with my Tombo markers. Added some glasspearls and Done!

Hallo allemaal, hier nog een kaart met de restjes van mijn Halloweenkaarten. Deze stempel is van de 'fancy mandela'set.Ik heb perfect pearls gebruikt voor de klimop. Geembost met zilver en ingekleurd met Tombo's. Nog wat glasdruppels en klaar is ie!

Greetz,

Last Halloween creation........end of the bloghopweek.......TRICK or TREAT


At first, thank you for all the lovely comments and hope you did enjoy the bloghop and all the great samples of Halloweencreations, hope we did inspire you!Certainly hope to meet you again on my blog!


Ten eerste iedereen bedankt voor de leuke reacties en hoop dat jullie van de bloghop en de mooie voorbeelden van alle Halloween creaties genoten hebben. Hoop dat we jullie geinspireerd hebben! Zeker hoop ik jullie weer te ontmoeten op mijn blog!

This is my last Halloween creation for this bloghopweek, maybe there will be more during the following weeks until Halloween. This is my favourite stamp, the candle.....it's so crisp and beautiful. Lovely to colour and adding some glitters for the flame.I stamped it with black Stazon and coloured it with Derwent soft colour. Also used a paper from the 'Simply Elegance' papers. On the background beneath my card I used some of the 'Echos of Italy' paper. They are really gorgeous.Elsuive has also CD's to print your own backgroundpapers, some of them goes perfect with some stamps.The same patterns repeat in the papers.

Dit is mijn laatste Halloween kaart voor deze bloghopweek misschien komen er nog meer gedurende de komende weken tot Halloween. Dit is mijn favouriete stempel, de kandelaar, zo fijntjes en mooi.Heerlijk om in te kleuren en wat glitters aan te brengen op het vlammetje.Heb weer het 'simply elegance' papier gebruikt en achter de kaart het papier van 'echos of Italy'. Het papier is echt prachtig. Elusive heeft ook CD's waarmee je je eigen achtergrond papier kan printen. Sommige passen perfect bij de stempels. Hetzelfde patroon komt dan terug in het papier.Well, is it TRICK or TREAT on this blog...........oops SORRY it is TRICK........you have to look on the other blogs for the TREAT!

Zo, is het nu TRICK of TREAT op dit blog..........oh jee sorry. het is TRICK.....je moet even verder kijken op de andere blogs voor de TREAT!


Have a nice 'candy' hunt and creative day,
Een goede 'candy'jacht en een creatieve dag,Het 'Simply Elegance' papier en een van de Artilicious CD's.

The 'Simply Elegance' papers of Artilicious and one of the Artilicious CD's.

donderdag 16 september 2010

4th creation Halloween............


Hello bloghoppers, Halloweenfans and other crafters, for now almost my last 'witchy' creation for this week, maybe tomorrow another one..........
I had some left-overs from last year Basic Grey Halloween paper. I did torn a hole in the middle of the paper and curled it to the outside using a sate-pen. Added some extra tears here and there.... Again used the same sponging technique with a mesh. Added some glitters as you can see.Hallo bloghoppers, Halloweenfans en andere knutselaars, bijna mijn laatste Halloween creatie voor deze week, misschien morgen nog een.......
Ik had nog wat restjes van het Basic Grey Halloween papier van vorig jaar. Ik scheurde een gat in het midden van het papier en krulde het om naar de buitenkant met een sate prikker. Hier en daar nog wat extra scheurtjes.....Opnieuw bij de afbeelding de sponstechniek gebruikmaken van een raster. En nog wat glitters zoals je kunt zien.


Don't forget to look at the others blogs(in my sidebar) and keep looking for those candy's------is it TRICK or TREAT, you must find out, so ,take your whitchy broom and have a nice flight today
For today that's all, have to create more stuff........for the Art SpeciallyVergeet niet op de andere blogs te kijken(zie zijkant DT leden Elusive) en blijf zoeken naar die candy's---------is het een truc of een traktatie, je moet het proberen, dus neem je 'heksenbezem' een prettige vlucht nog vandaag
Voor vandaag was dat het, moet nog meer maken........... voor de komende Art Specially


Greetz,

woensdag 15 september 2010

3rd Halloween creation.............scrapcard

Hello everybody welcome back in my 'spooky' world.....this 3rd card I made using the same 'Simply Elegance' papers. On the pumpkin piece I used the 'sponging' technique also using a mesh and white pencil for accents.On the black piece I stamped the spooky house with Perfect medium and added perfect pearls. On the text piece I used some fine mesh. Put it all together and the Halloween scrapcard was done!

Hallo allemaal, welkom terug in mijn 'spooky' wereld.....deze 3e kaart heb ik gemaakt ook weer met het Simply Elegance papier. Op het pomppoen stukje heb ik weer met dezelfde kleuren gesponst en een raster gebruikt. Voor accenten een wit potlood. Op het zwarte papier heb ik het huis met perfect medium gestempeld en perfect pearls erop gewreven met een zachte kwast. Op het tekst stukje heb ik een fijn raster gebruikt. Alles samengevoegd en de Halloween scrapkaart was klaar!Now, go and take a look at the other DT blogs and keep on looking for that candy, my oh my where did it go............

Greetz,

dinsdag 14 september 2010

2nd creation for Halloween blogcandy...another creepy card.....

Hello bloghoppers and other creative followers, welcome to the 2nd Halloween message. I made this card using also a left-over piece of the 'simply Elegance' papers and the 'craquelee' background is one of the 'echos of Italy' papers. For the black embossed piece I used 'black magic' color core' paper and sand it. Then the magic happens.....the embossed motif started to have a pink colour! On the tag I stamped the images with Versafine black en used the sponging technique with the cats-eyes. Also used some meshes as you can see. Love to work with those meshes.Added also some white accents with pencil. Put it on black paper, add a ribbon and attached it to the card.

Hallo bloghoppers en andere creatieve volgers, welkom bij het 2e Halloween item. Ik heb deze kaart gemaakt met een kleine strook van het 'Simply Elegance'papier en de cracquelee achtergrond is van de 'echos of Italy' papierlijn.Het zwart geembosste papier is 'black magic'color core papier.Even opschuren en 'het 'magische' gebeurt.......de geembosste delen worden roze! De afbeeldingen zijn met Versafine zwart gestempeld en ik heb weer de sponstechniek voor de achtergrond gebruikt. Zoals je kunt zien heb ik ook 'mesh'(rasters) gebruikt voor leuke accenten.Ik vind het heerlijk om met allerlei rasters te werken. Nog wat witte accenten en de label gemat op zwart. Lintje erdoor en bevestigd op de kaart.
I used these Elusive sheets:

Well, look for those candy's, are they here???????Have a happy haunting......greetz from a spooky attic, booooh Miranda

Nu, let op de candy's, zijn ze hier? Leuke Halloweenjacht en groetjes vanaf een spookachtige zolder, boooh, Miranda

zondag 12 september 2010

New Halloween creation Elusive Images.......start for the bloghopcandy Nieuwe halloween creatie Elusive Images - begin van de bloghopcandy

You can find these beautiful sheets at the Elusive Images website and many more......

Hello there, all you bloghopcandy visitors and others who wants to be inspired by the new spooky Halloweenstamps of Elusive Images.

This is my contribution to the bloghop. I made this card using the beautiful 'Simply Elegance' papers. I put the lilac one behind my stamped image and another one behind my card only to show how beautiful this paper is. I used a 'sponging' technique with the colorbox catseyes. On the inside card I used lilac, purple and orange cats-eyes and stamped the bats with purple. I used the same colours on the background of the stamped image and stamped the spooky house with versafine black.In the windows I added some fine glitters but the photo doesn't shows that very well.

To be in with a chance to win some Blog Candy, here is what you will need to do:
1. Become a follower of The Elusive Images Design Team Blog and all the DTmember blogs
2. Leave a comment at my blog and all the teamies blogs.

The winner will be chosen by Random Org at the close of the Blog Hop on Friday September 17th and the winner will be announced after 5.00 p.m.


Well,all you crafters go and find that candy........look at the blogs of the other designteammembers and enjoy having a spooky inspirational Elusive journey!

Greetz, Miranda


This is the sheet I used, you can find it at the Elusive Images site.
Dit is het sheet wat ik gebruikt heb.

Hallo daar bloghopcandy bezoekers en anderen die geinspireerd willen worden door de nieuwe mooie en griezelige Halloween stempels van Elusive Images. Dit is mijn bijdrage aan de bloghop. Ik heb deze kaart gemaakt met gebruik van de prachtige 'simply elegance' papierlijn van Elusive. Het lila papier achter de gestempelde afbeelding en ook als achtergrond voor de hele kaart om te laten zien hoe mooi dit papier is. Ik heb de sponstechniek gebruikt met de colorbox cats-eyes. Aan de binnenkant van de kaart heb ik lila, paars en oranje cats-eyes gebruikt en de vleermuizen zijn gestempeld met paars. Hier heb ik ook nog een raster gebruikt zoals je een beetje kunt zien. Het 'spooky'huis is met Versafine zwart gestempeld. In de ramen nog wat fijne glitter, maar dat zie je op de foto niet.

Om in aanmerking te komen, is dit wat je moet doen:
1. word volger van de Elusive designteam blog, mijn blog en de andere DT leden
2. Laat een reactie achter op alle blogs
De winnaar wordt gekozen door random.org aan het einde van de bloghopcandy op vrijdag 17 september na 17.00 uur.

Zo, ga nu op zoek naar de candy........kijk op de blogs van de andere DT leden en geniet van een spookachtig inspirerende Elusive reis!

Groetjes , Miranda

Elusive Halloween Blog hop candy monday 13th......come take a look! Elusive bloghopcandy maandag de 13e, kom kijken!


It’s that time of year again when the nights are drawing in, the kids are back at school, the leaves are starting to turn and the pumpkins are ripening.

Halloween will soon be here and what better way to celebrate than with our wonderful new Halloween stamps. I have worked with them and they are really great!

Take a look at the work of our talented Design Team , enjoy the orange, purple, black and green Halloween creations– all great ghouly fun, hooooh.....

we have some blog candy to giveaway this week, but it’s a bit more involved than just leaving a comment here. The first thing you need to do to win some free stamps is to find them! All this week our Design Team are showing you some of their Halloween artwork and some of them have candy to give away, so go grab a cuppa and be prepared to visit some inspiring blogs.

Their blogs are all listed in the sidebar of the EI designteam blog( go to it by clicking on the EI button in the sidebar) and whoever blogged most recently will automatically go to the top of the list, so you can easily keep track of whose blogs you have visited.

At least two team members have blog candy to give away, so why not go visiting and see what you can win. Winners will be announced on the EI designteam blog and on the relevant members blogs on Friday 17th. To make it easy for you,the list of all the DT members is also in the right sidebar beneath the EI button.Het is die tijd van het jaar dat de dagen korter worden, de kids weer op school zitten, de bladeren gaan vallen en de pompoenen rijp worden.
Halloween komt er al snel aan en wat is een betere manier om het te vieren dan met onze prachtige nieuwe Halloween stempels.Ik heb er mee gewerkt en ze zijn prachtig!

Neem een kijkje op de blogs van ons getalenteerde designteam, geniet van die oranje,paarse,zwarte en groene Halloweencreaties, een groots spookachtig feest.....hoooooh

We hebben een blogcandy weg te geven deze week, maar er zit iets meer aan vast dan alleen een reactie te geven.Het eerste wat je moet doen om de candy stempels te winnen is ......ze te vinden! Deze hele week zal het designteam hun creaties tonen en sommige van hen hebben een candy weg te geven. Dus pak er een lekker bakkie koffie of thee bij en bezoek hun inspirerende blogs!

Hun blogs staan allemaal in de zijkant van het EI designteamblog( ga er naar toe door te klikken op de EI button aan de zijkant)automatisch staat degene die het laatst geblogd heeft bovenaan en kun je gemakkelijk bijhouden waar je gebleven bent.
Tenminste 2 teamleden hebben een candy weg te geven, dus ga op bezoek en kijk wat je kunt winnen!
Winnaars worden bekend gemaakt op het EI designteamblog en evt. relevante leden blog op vrijdag de 17e. Om het nog gemakkelijker te maken, de lijst van DT leden kun je ook vinden onder de EI button aan de zijkant.

Doe mee en kom in de sfeer van Halloween, hoooooooh........ spooky greetings, Miranda

donderdag 9 september 2010

Elusive Christmas cute.........little angel

Hier een tweede kaart met de 'Polly Poppets'een 'cute'serie van kerstberen van Elusive Images. Niet helemaal mijn stijl, maar wel leuk om te doen. Nu traditionele kerstkleuren. Een van de foto's toont een close-up van de achtergrondtechniek aan de binnenzijde van de kaart.
Here a 2nd card with the 'Polly Poppets' a cute serie of Christmas bears of Elusive Images .Not quite my style but it was fun to do. The 2nd picture shows a close up from the background I used on the inside of the card. Really traditional Christmas colours.'Beary'good night, Miranda

'een bere goedenacht'Miranda

Elusive Christmas...............Christmas Foliage

This is a sheet of Elusive Images, 'Christmas Foliage' great to work with and you can use the ivy leaves also for other than Christmas cards.I used a different color-combi than the traditional Christmas colours.
Dit is een sheet van Elusive Images, de Christmas Foliage. Heerlijk om mee te werken en je kunt de klimop bladeren ook voor andere dan kerstkaarten gebruiken.Ik heb hier een andere kleurencombi gebruikt dan de traditionele kerstkleuren.for now, sleep well, greetz Miranda

slaap lekker, Miranda

vrijdag 3 september 2010

live your life............... leef je leven...........

a gateway.....going to.........use your imagination

een doorgang..........naar.........gebruik je fantasieGreetz, Miranda

colourful flowers...........kleurrijke bloemen


I made these colourful cards with flowers from Impression Obsession and scrappaper from Basic Grey(Green at Heart)Background text is a Artemio one. And the small text and silhouette leafs also IO. The lay-out was inspired on an card from the Cards Only magazine


Ik heb deze kleurige kaarten met bloemen van Impression Obsession gemaakt en scrappapier van Basic Grey(Green at Heart)De achtergrondtekst is van Artemio. En de kleine tekst en silhouet bladeren ook van IO.De lay-out is geinspireerd door een kaart uit de Cards Only.The backgroundpaper is also stamped on this one. All IO stamps, accept for the background text(Artemio) and small text(Hero arts)

Het achtergrondpapier is ook gestempeld bij deze kaart. Allemaal IO stempels behalve de achtergrondtekst(Artemio) en kleine tekst(Hero arts)Have colourful dreams, Miranda