dinsdag 31 augustus 2010

Hydrangea theme Hortensia thema


Hydrangea are one of my favourite flowers. The colors can be incredible beautiful. All kind of shades of rose, purple and blue and a mix of them. They are really nice to colour and let your fantasy go......I embossed the flower with gold EP on aquarelpaper and coloured it with my Tombo's. Than cut it out and put in on the tag. I've added some glitter in the flowers.
The background of the tag has been stamped with IO stamps and Hero shadow inks.They have a real lovely soft finish.


Hortensia is een van mijn favouriete bloemen. De kleuren kunnen ongelooflijk mooi zijn. Allerlei schakeringen van roze, paars en blauw en een mix van deze kleuren. Ze zijn fijn om in te kleuren en je fantasie de loop te laten.....Ik heb de bloem geembosst met goud EP en ingekleurd met mijn Tombo's. Daarna uitgeknipt en op de label bevestigd. Ik heb nog wat glitter op de bloemen gedaan. De achtergrond van de label is gestempeld met IO stempels en Hero shadow inkten. Deze hebben een zachte uitstraling.This card I made with the masking technique. First I stamped and embossed with gold EP the image of the Hydrangea. Then masked it and stamped the background of the card using IO stamps and Vivid dye inks. Coloured with Tombo's. Deze kaart maakte ik met de maskeertechniek. Eerst stempelde en embosste ik de hortensia met goud EP. Daarna gemaskeerd en de achtergrond gestempeld met IO stempel en Vivid dye inkt.Ingekleurd met Tombo's.At last this card using the colorcombi you've seen before at the IO cards. I like these colors very much.Especially olive green.It's beautiful on an artboard those similar colours together.I always admired that at Hein Design on the Events. This one is also embossed with gold EP and coloured with Tombo markers. On the background I have used different stamps of IO.
Als laatste deze kaart waar ik dezelfde kleurencombi heb gebruikt als bij de andere IO kaarten enkele berichten hiervoor. Dit zijn toch wel favouriete kleuren van mij. Vooral olijfgroen gebruik ik veel.Het staat mooi op een art-bord om kaarten met dezelfde kleuren bij elkaar te gebruiken. Dat vind ik ook altijd erg mooi bij Hein Design op beurzen.Deze is ook geembosst met goud EP en ingekleurd met Tombo markers. Op de achtergrond heb ik diverse IO stempels gebruikt.
Well, that's all for today, greetz Miranda


Dat was het weer voor vandaag, groetjes Miranda

maandag 30 augustus 2010

new Elusive creation- little townhouses nieuwe Elusive creatie- kleine stadshuizen


Little townhouses- in combination with those beautiful papers of the Essence of Nature CD. I have embossed the houses with silver EP on aquarelpaper and coloured them with the Tombo markers. Then cut them out and placed on the Ess. of Nature paper. The side edges of the card are being cut with a 'alterations die' of Tim Holtz. Than for a finishing touch I used some pearls.

Kleine townhouses- in combinatie met het mooie papier van de Essence of Nature CD. Ik heb de huizen geembosst met zilver EP op aquarelpapier en ingekleurd met de Tombo markers. Daarna uitgeknipt en bevestigd op het mooie papier.(Essence of Nature)Elusive Images heeft diverse van deze CD's met verschillende thema's die perfect aansluiten op de stempels. Je kunt dus je eigen papier printen. De zijkanten van de kaart zijn uitgesneden met de alterations snijmal van Tim Holtz. Daarna de finishing touch met pareltjes.
Creative greetz, Miranda

Creatieve groetjes, Miranda

zondag 29 augustus 2010

Rose tags.... and tagcard - rozenlabels en labelkaart

As you all can see, roses inspire me.......

zoals jullie kunnen zien, rozen inspireren me.........
Still had these rose tags and also made a tag card with it. Two different rose stamps of IO.And again I used the leaf of a clearset of Hero arts. All for sale and to look at the Posthumusshop in Amsterdam.
Had deze rozen labels nog en heb er tevens een kaart mee gemaakt. Allebei rozenstempels van IO. En het blaadje is van een clearset van Hero arts.
Alles is te koop en te zien bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.That were all the roses for today, hydrangea will coming up soon.......

Dat zijn de rozen voor vandaag, de hortensia komt er binnenkort aan......

bye bye Miranda

last roses in different colors.......laatste rozen in andere kleuren....

All IO stamps, and a really great lace cover a card background!Again embossingtechnique and colouring with Tombo markers.

Weer met de IO stempels en een prachtige kant cover a card achtergrond. Net echt kant! Embossingtechniek en met de Tombo's ingekleurd.
The last one with the fragile rosetree from IO, coloured with spica pens, they give a subtile glittereffect. Also great in combination with copics.

De laatste met het fragiele rozenboompje van IO, ingekleurd met de Spica pennen, deze geven een mooi subtiel glittereffect.Ook fijn om in combinatie met Copic markers te gebruiken.


Well, for now, get creative on this day, Miranda

Dat was het weer even, nog een creatieve dag, Miranda

'everything coming up roses'........nog meer rozen

More roses, still the same stamps as in the previous post.(IO) The first card is made with the Derwent pencils on craft paper. That really works great and you can make beautiful accents with the white pencil. The second one is made by using the embossing technique and colouring with Tombo markers(aquabased) I forgot to mention that the roseleaves are made from a clear stamp set of Hero arts.

Nog meer rozen, nog steeds met dezelfde stempels uit het vorige bericht. IO dus.
De eerste kaart is gemaakt met de Derwent potloden op craft papier. Dat werkt heel mooi en je kan mooie accenten maken met een wit potlood. De tweede is gemaakt met de embossingtechniek en de Tombo markers. Ik vergeet steeds te vermelden dat de rozenblaadjes gemaakt zijn met een clear stempel van de Hero set.

The next card I made with a surprise..... if you 'flap'the text you can see the rose.
De volgende kaart heeft een kleine verassing, als je het tekstkaartje opzij schuift komt de roos tevoorschijn.
For the glitter effects I use a fine glue pen and ultrafine holografic glitter of Hero arts. It's great stuff!
Voor de glittereffecten gebruik ik een fijne lijmpen en ultrafijne holografische glitter van Hero arts.Dat is heel fijn materiaal om mee te werken!


Oops, forget this one........

O, nog een vergeten.........Well, wishing you all a 'rosy'day, creative greetings Miranda

Ik wens jullie allemaal een 'rozige' dag en creative groet van Miranda

donderdag 26 augustus 2010

Roses are red my love.................Rozen zijn rood, mijn lief.........

Roses are red.....but sometimes they are not......beauty is in the eye of the beholder and yellowish greens are my favourites! So I make them in the same colorcombi as the cards in the previous post. These are also stamps from IO and I specially like the swirl! The small roses are from a cover a card background (roses) and I coloured the rose with Derwent pencils. The text is a 'Hero' one
So enjoy the roses, there will be more!


Rozen zijn rood.....maar soms zijn ze dat ook niet....schoonheid is in het oog van de 'kunstenaar' en geel groenen zijn mijn favourieten! Dus deze kaarten zijn gemaakt in dezelfde kleurcombinatie als de kaarten uit de vorige post.Ik vind deze IO swirl helemaal te gek. Jullie ook? De kleine rozen zijn van de Cover a card achtergrond (roses)en de roos heb ik gekleurd met Derwent potloden.
Geniet van de rozen, er zullen er meer komen!

also the same colorcombi, embossed with gold( queens gold /Ranger) and coloured with tombo markers.The swirls background is a cover a card (flourishes) from IO. Those cover a card backgrounds are great! They have already a broad assortment

weer dezelfde kleurcombi, geembosst met goud(queens gold/ranger) en ingekleurd met de Tombo markers.De swirl achtergrond is weer een cover a card achtergrond van IO (flourishes) Ze zijn geweldig die achtergronden. Ze hebben inmiddels een breed assortiment hierin.
Well, thats for now, I will be sleeping like a r........

Dat was het weer even, ik zal slapen als een r........ Miranda

dinsdag 24 augustus 2010

new silhouette stamps from Impression Obsession nieuwe silhouet stempels van Impression Obsession

Beautiful new stamps from IO, the silhouette serie...... love working with them. I used the cover a card background Scratch and one of the silhouette stamps. All for sale at the Posthumus shop in Amsterdam.To finish I used some glass drops and raffia. The textstamp is also IO.
Prachtige nieuwe stempels van IO, de silhouet serie.......heerlijk om mee te werken. Ik heb hier de cover a card achtergrond scratch gebruikt en een van de silhouette stempels. Afgewerkt met wat glazen druppels en raffia. De tekst is ook van IO.Alle stempels zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.another two close ups

And another card in the same color combination

En nog een kaart in dezelfde kleurcombinatieHave a creative day and use of your supplies, Miranda

maandag 23 augustus 2010

Black and White creations for Crealies- Zwart en Wit creaties voor Crealies

I used the new creative flowers nr.16, and creative shapes nr. 9,10 and 11. They are really great to use and combine with the others. Take a look at the website http://www.crealies.nl
Also used some textscrappaper and the stamp is from Hero Arts.

Ik heb hier de nieuwe creatieve flowers nr.16 gebruikt en de nieuwe creatieve shapes nr. 9,10 en 11. Ze zijn echt geweldig om mee te werken en te combineren met elkaar!Neem eens een kijkje op de website http://www.crealies.nl Ik heb de tekststempel van Hero Arts gebruikt.
The second card is made using the creative flowers nr.14 and creative shapes nr. 9 en 10.Every combination will be different using all kinds of paper.

De tweede kaart is gemaakt met de creative flowers nr. 14 en creative shapes nr. 9 en 10. Elke combinatie is anders gebruikmakend van allerlei soorten papier. Je kunt er heerlijk mee spelen.........


Till next time, Miranda tot de volgende keer, Miranda

Back again....the holidays are over- weer terug, de vakantie is voorbij

a Crealies creation using the new dies, they are really great! I used creative flowers nr. 13 and creative shapes nr. 9 en 11 and Embozz template nr. 4. I put some d.blue ink onto the emb.template and used my cutt.bug. Then after removing the template I put on some yellow ochre ink direct to paper. Adding some more accents with a gold glitterpen and there was my own background. I used that for the circles. And the stampimage is from Impression Obsession(links on the sidebar), designer Leigh Hannan. A great one for colouring! I used my Tombo's. You can buy the stamps of IO at the Posthumusshop In Amsterdam

Hier een kaart die ik voor Crealies maakte met de nieuwe stansen, ik heb hier gebruikt:creative flowers 13, creative shapes 9 en 11 en embozzmal nr. 4.Deze bewerkte ik met d.blauwe inkt, daarna door de cuttlebug en toen nog met okergeel beinkt direct op het papier. Wat accenten met gouden glitterpen en je hebt zelf een schitterende achtergrond gemaakt. De uil is een stempel van Impression Obsession en ingekleurd met Tombo's. Te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.
Till next time, creative greetings Miranda- tot de volgende keer, creatieve groetjes Miranda